خرید و دانلود کتاب Gender, Institutions and Political Representation : Reproducing Male Dominance in Europe’s New Democracies

[ad_1]

این کتاب مبارزات نهادهای نمایندگی سیاسی در اروپای مرکزی و شرقی را با تمرکز بر عواملی که زنان را در دوران پسا کمونیسم باز داشته و علائم فزاینده تغییر در منطقه را مورد توجه قرار داده است. اروپا پس از کمونیسم مدتهاست که دو معما برای دانشمندان زن در سیاست مطرح کرده است. اولاً ، چرا از زمان فروپاشی کمونیسم ، زنان در سیاست های هر کشور در منطقه کم نماینده بوده اند؟ دوم ، چرا موارد نسبتاً کمی وجود دارد که مدافعان زن با موفقیت برای تغییر تلاش کرده اند؟ این مطالعه تطبیقی ​​در مورد دموکراسی های جدید اروپا استدلال می کند که این معما را می توان به بهترین وجه س questionsالاتی درباره سلطه مردان درک کرد – یعنی سازوکارهایی که الگوهای دیرینه نمایندگی بیش از حد مردان را در سیاست حفظ می کنند یا تغییر می دهند. این نویسنده شش کشور عضو اتحادیه اروپا – بلغارستان ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، رومانی و اسلواکی – را در دوره 1990-2016 پوشش می دهد. این کتاب در زمینه های سیاست های تطبیقی ​​، دموکراسی و دموکراتیزه سازی ، مطالعات اروپا ، مطالعات جنسیتی ، مطالعات پساکمونیستی و مطالعات اروپای مرکزی و شرقی برای دانشجویان و دانشمندان مفید خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Gender, Institutions and Political Representation : Reproducing Male Dominance in Europe’s New Democracies