خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1]

در این پایان نامه از روش طرح نسبی بازگشت برای کاهش شدید مصنوعات “شناور” با شناسایی جبهه های شکست در پنجره زمان یک ایستگاه مرجع استفاده می شود. این امر منجر به تصویری سریعتر و دقیق تر از روند گسیختگی زمین لرزه ها می شود. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی لرزه نگاری است و شامل نجات جان بیشتر با توسعه رویکردهای لرزه نگاری برای تجزیه و تحلیل سریع روند گسیختگی یک زمین لرزه است. روش فرافکنی توصیف شده در این کار می تواند این را به واقعیت تبدیل کند.

[ad_2]

خرید کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications