خرید و دانلود کتاب Pro TypeScript : Application-Scale JavaScript Development

[ad_1]

با جزئیات در مورد عملکردهای این زبان منبع باز ابتکاری ، از کار با سیستم نوع و جهت گیری اشیا the تا درک زمان اجرا و کامپایلر TypeScript اطلاعات کسب کنید. این نسخه دوم کاملاً اصلاح شده و به روز شده در کتاب محبوب استیو فنتون ، شامل همه مواردی است که شما برای کشف این زبان جذاب و تحول تجربه توسعه JavaScript خود نیاز دارید. جدید در این نسخه: گزارش در مورد تغییرات عمده ماژول ها ، فضاهای نامی و ماژول های بارگیری. آموزش جدید استفاده از استنباط برای کاهش هزینه های اضافی استفاده از TypeScriptRections برای گزینه های کامپایلر. طیف گسترده ای از به روزرسانی های ویژگی ها از تقاطع ها و تاپل ها گرفته تا async / wait و رویکرد جدید در طراحی جهت گیری mixins با ماژول های TypeScriptUse برای مدیریت موثر برنامه های بزرگ. چارچوب ها و کتابخانه های موجود را در برنامه TypeScript خود ادغام کنید

[ad_2]

خرید کتاب Pro TypeScript : Application-Scale JavaScript Development