خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1]

این کتاب راهنما شامل یک مجموعه واحد از مقاله ها و مقاله های کاملاً تحقیق شده در مورد سیاست ، حکمرانی و توسعه آفریقا از دوره قبل از استعمار تا استعمار تا پس از استعمار است. در طی این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا با تجارب متنوع در مناطق مختلف قاره متحول شده است. از آنجا که سیاست هم در اقتصاد و هم در جامعه گنجانده شده است ، آفریقا شاهد تغییراتی در سیاست ، اقتصاد ، جمعیت و رابطه آن با جهان است که نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق دارد. این کار فرصتی را برای دانشمندان قدیمی و جدید فراهم می کند تا خود را در جهان سیاست آفریقا ، بحث حاکمیت و توسعه غوطه ور کنند و به عنوان ماده مرجع برای دانشجویان ، محققان ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در حال بررسی این موضوعات است.

[ad_2]

خرید کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :