خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :

[ad_1]

این کتاب راهنما مروری جامع بر نظریه و تحقیقات کنونی پیرامون نخبگان سیاسی را ارائه می دهد ، که اکنون موضوع اصلی مطالعه دانشگاهی و گفتمان عمومی است. در 40 فصل توسط دانشمندان برجسته ، ثروت و تنوع موضوع را نشان می دهد. این کتابچه به شش بخش تقسیم شده است که هر یک از آنها توسط یک سردبیر ارائه شده است و بر نظریه های مربوط به نخبگان سیاسی ، روش های مطالعه آنها ، الگوهای اصلی ساختار و رفتار آنها در سراسر جهان ، تمایز و ادغام بخشهای سیاسی نخبه ، ویژگی ها و منابع نخبه تمرکز دارد. . و معضلات نخبگان سیاسی این قرن. چهل سال پس از مطالعه مقدماتی رابرت پاتنام در مورد نخبگان سیاسی ، این کتاب منبع ضروری برای دانش پژوهان و دانشجویان تحصیل کننده این رشته پر جنب و جوش است.

[ad_2]

خرید کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :