خرید و دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions

[ad_1]

این کتاب ارزیابی دقیقی از رویکردهای فعلی قیمت گذاری نقل و انتقال را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ارائه می دهد ، از جمله آخرین به روز رسانی در دستورالعمل های قیمت گذاری انتقال به تاریخ 10 ژوئیه 2017. این مقاله دو قانون قیمت گذاری انتقال SME ها در اتحادیه اروپا (EU) ایالات متحده را تجزیه و تحلیل و بررسی می کند روش های جایگزین به عنوان راه حل های مناسب برای مشکلات قیمت گذاری فعلی انتقال. نویسندگان رویکردهای جایگزینی مانند Safe Harbor و پایگاه تلفیقی مشترک مالیاتی (CCCTB) را ارزیابی و بحث می کنند. با در نظر گرفتن نقش برجسته SME ها در اقتصاد اتحادیه اروپا ، این کتاب همچنین شامل توصیه های سیاستی برای دستیابی به اهداف بلند مدت برنامه 2020 اتحادیه اروپا است.

[ad_2]

خرید کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions