خرید و دانلود کتاب Working Creatively with Stories and Learning Experiences : Engaging with Queerly Identifying Tertiary Students

[ad_1]

داستان ها ابزاری ارزشمند برای دست اندرکاران تحقیق ، آموزش ، خدمات انسانی و هنر برای امکان ایجاد تغییرات فردی و فرهنگی است. نویسندگان روش های مختلفی را توصیف و به کار می گیرند که معلمان ، محققان ، هنرمندان ، جوانان و کارمندان جامعه و سایر متخصصان می توانند از آنها برای تجزیه و تحلیل داستان ها به روش هایی استفاده کنند که می تواند یادگیری ، رفاه و بهبود عملکرد حرفه ای را بهبود بخشد. نویسندگان مجموعه ای مختصر و کاربرپسند از تکنیک های برخورد خلاقانه با داستان ها را ارائه می دهند و این فنون را از طریق روایت های دانش آموزان ارشد شناسایی هوشیارانه بررسی و نشان می دهند. این جلد کاربردی و نوآور مورد توجه خوانندگان ، محققان و پزشکان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Working Creatively with Stories and Learning Experiences : Engaging with Queerly Identifying Tertiary Students