خرید pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Data Envelopment Analysis in the Financial Services Industry : A Guide for Practitioners and Analysts Working in Operations Research Using DEA

[ad_1]

در صورت درخواست شما ابتدا بررسی و ارزیابی می شود. پس از دریافت پرداخت ارسال می شود

خطایی رخ داده است. دوباره امتحان کن

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

خرید کتاب خرید و دانلود کتاب Data Envelopment Analysis in the Financial Services Industry : A Guide for Practitioners and Analysts Working in Operations Research Using DEA