خرید pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Treatise on Contraventions Under Companies Act, Securities Laws & FEMA

[ad_1]

نکات برجسته شرح جامع جرم ، کلاهبرداری ، مجازات ، بازرسی ، تحقیق ، جستجو ، ضبط ، تشدید جرم ، ارزیابی مجازات ها ، تسهیلات و جبران خسارات تحت قانون شرکت ها ، 2013 شرح کامل تخلفات تحت قوانین و مقررات اوراق بهادار ، قوانین و روش های تسویه حساب ، مرکب سازی ، ارزیابی مجازات ها و راه حل های قانونی. شرح کامل تخلفات FEMA و قوانین ، قوانین و روش های تشدید ، ارزیابی مجازات ها و شکایات. تشریح مراحل قانونی و حذف مجازات طبق قانون تشریفات آیین دادرسی کیفری “گزارش شما از آیین دادرسی کیفری تحت قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض قانون شرکت ها ، اوراق بهادار و FEMA راهنمای ارزشمندی را ارائه می دهد …” DR S Chandrasekaran ، دبیر شرکت “این آیین نامه ها ، كه تسهیلات و روش های درمانی و همچنین عوامل تخفیف دهنده را كه می توانند در تصمیم گیری در مورد مجازات ها كمك كنند ، ارائه می دهند ، به روش عملی توضیح داده شده اند …” TSKrishnamurthy ، IRS ، کمیسیون ارشد انتخابات سابق هند و دبیر پیشین اداره امور شرکت ها “فصل تصمیم گیری در مورد مجازات ها ، تشدید جرایم کیفری ، تسکین کمک به مدیران و افسران شرکت های تحت ماده 463 قانون شرکت ها در سال 2013 تا زمانی که مدیران و افسران شرکت ها به Sc با مشکلات ناشی از نقض غیرعمد روبرو می شوند … “KK، Balu، Retd. نایب رئیس هیئت حقوقی شرکت “این کتاب شامل مجازاتهای طاقت فرسای تحت قانون شرکتها در سال 2013 است و مختصراً مفاد IPC و CrPC مربوط به اجرای قانون را توضیح می دهد. این یک راهنمای مفید برای مشاغل است زیرا شامل FEMA و قوانین اوراق بهادار نیز می شود. “Savithri Parekh ، معاون ارشد رئیس جمهور – دبیر حقوقی و شرکت ، Pidilite Industries Limited ، پرونده های بمبئی ، صلاحیت قضایی ، قوانین و رویه ها ، و تسهیل و اقدامات درمانی. “آر Sankaranarayanan ، مدافع ارشد ، چنای “یک منشی شرکت در عمل که موظف به انجام معاینه دبیرخانه و صدور گزارش حسابرسی دبیرخانه خود است ، با مطالعه مفاد قانون شرکت ، از جمله FEMA ، بسیاری از اشارات ارزشمند را از کتاب شما دریافت می کند. که به منظور معاینه دبیرخانه … “دکتر V. Balachandran ، نماینده ویژه دانشگاه Alagappa “تصویری کامل از تخلفات قانون شرکت ها وجود دارد ، با تمرکز ویژه بر نحوه برخورد با چنین تخلفاتی و تسهیل و جبران خسارت …”

[ad_2]

خرید کتاب خرید و دانلود کتاب Treatise on Contraventions Under Companies Act, Securities Laws & FEMA