خرید pdf کتاب A Bad Bad Thing

[ad_1]

پایانی که خوانندگان را از نفس خود خواهد برد. “لیست کتاب” استاد در توطئه های پیچیده “Globe and Mail” پس از پایان یک عملیات پلیس به فاجعه ، DCI Eve West به حالت تعلیق درآمد. وی تا زمانی که جان دوران – جنایتکاری خشن که در زندان است و هنوز در حال گذراندن دوره محکومیت خود است – پیشنهاد می شود نام او را پاک کند از این نیرو اخراج می شود. اما هیچ چیز بدون قیمت به دست نمی آید. دوران از یو می خواهد تا به آزادی زندانی کمک کند که ادعا می کند به اشتباه به جرم قتل محکوم شده است. اما هنگامی که تحقیقات او به نوبه خود تاریک می شود ، حوا متوجه می شود که بیش از شغل او در معرض خطر است و متوجه می شود که دوران یک انسان خطرناک برای اعتماد است …

[ad_2]

خرید کتاب A Bad Bad Thing