خرید pdf کتاب A Bad Day for Vermin and Four More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های کوتاه اکشن کیت لومر از “عصر طلایی داستان علمی”. ویژه اینجا: “یک روز بد برای اشکالات” ، “پادشاه شهر” ، “این می تواند هر چیزی باشد” ، “به عنوان یک قهرمان پایان” و “پشت در”.

[ad_2]

خرید کتاب A Bad Day for Vermin and Four More Stories