خرید pdf کتاب A Beginner's Guide to Rag Quilting

[ad_1]

شما همیشه دوست داشتید لحاف دوزی را امتحان کنید و اکنون این کار از همیشه آسان تر است! کریستین مان نویسنده قدیمی پرفروش و پرفروش در کتاب راهنمای مبتدیان برای لحاف شکافتن ، تسلط بر اصول شروع لحاف دوشی با پارچه را با 12 پروژه شروع ساده آسان می کند. تمام جزئیات کتاب ، از دستورالعمل های گام به گام برای عکسبرداری گرفته تا اتصال مارپیچ صاف ، به طور خاص برای لحیم اول طراحی شده است. خوانندگان همچنین یک داستان مختصر لحافی و راهنماهای مفید در مورد برش و هماهنگی رنگ ها و همچنین موارد جذاب مانند الگوهای بالش و راهنماهای سریع در جیب پشت کتاب پیدا می کنند. بهتر از این ، هر کتاب همراه با یک بسته 4 برچسب لحافی و سوزنی است تا بتوانید برچسب های خودتان را با افتخار روی اولین ساخته های خود بدوزید!

[ad_2]

خرید کتاب A Beginner's Guide to Rag Quilting