خرید pdf کتاب A Black Theology of Liberation: 50th Anniversary Edition

[ad_1]

“متن کلاسیک در الهیات سیاه ، با پیش گفتار جدید پیتر جی پاریس و پیشگفتار جدید کلی براون داگلاس” –

[ad_2]

خرید کتاب A Black Theology of Liberation: 50th Anniversary Edition