خرید pdf کتاب A Busted Afternoon

[ad_1]

ژوئن 1972 است و جنگ ویتنام زندگی اد سورنسون را تحت الشعاع خود قرار داده است. او به سختی دبیرستان را ترک کرد و چیزی جز جنگ و مرگ پیش روی او نیست. او با هوس ، استیشن قدیمی خود را با منظره ای از کالیفرنیا بسته بندی می کند. او از دوستش سامی دعوت می کند تا در سفر خود به او ملحق شود بدون اینکه انتظار داشته باشد مرد دیگر این فرصت را پیدا کند. واگن ایستگاه به سختی خود را به نوادا می رساند. این طوفان در هنگام رعد و برق غیرمعمول تابستانی بر روی شانه می میرد ، دو جوان را به دام می اندازد و آنها راهی برای مقابله با اسرار پنهان شده ، ترسهایی که از آنها پنهان می کنند و آرزوهایی که به سختی جرات می کنند باور کنند می تواند آنها را کنترل کند.

[ad_2]

خرید کتاب A Busted Afternoon