خرید pdf کتاب A First Course in Engineering Drawing :

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب دسترسی آسان به اصول اساسی نقشه کشی فنی است که یکی از موضوعات اصلی دانشجویان در تمام زمینه های مهندسی است. علاوه بر این ، پوشش گسترده ای از موضوعات مورد نیاز برای یک دوره ابتدایی در موضوع را بر اساس سالها تجربه نویسنده در تدریس این موضوع فراهم می کند. تمرکز بر ارائه دقیق و منطقی مفاهیم و اصولی است که برای درک موضوع ضروری است. روش های ارائه شده به دانش آموزان کمک می کند تا اصول را به راحتی درک کنند. این کتاب همچنین استراتژی های اساسی حل مسئله را برجسته می کند و شامل دو مثال حل شده و سوالات چند گزینه ای برای تست درک است.

[ad_2]

خرید کتاب A First Course in Engineering Drawing :