خرید pdf کتاب A Renaissance in Blood

[ad_1]

جسی مادینگ یک روز صبح از خواب بیدار می شود و متوجه می شود همه چیز تغییر کرده است. او کاملا تنها است ، اما اما و گیدئون دیگر از بین رفته اند. خیالی که توسط آخرین شخصی که انتظار داشت خیانت کرد ، زندگی قبلی او به پایان رسیده است و باید به نوعی موجود جدیدی جعل شود. جسی در مواجهه با این خسارت وعده داده است که برای غلبه بر دروغ هر کاری انجام دهد ، به خانه برگردد و خون آشامی را که زندگی اش را ارزش زندگی می کند ، پیدا کند.

[ad_2]

خرید کتاب A Renaissance in Blood