خرید pdf کتاب A Roadmap for Quality Transformation in Education : A Guide for Local Education Reform Leaders

[ad_1]

وقتی صحبت از عملکرد آموزشی می شود ، ایالات متحده در مقایسه با رقبای جهانی ما عملکرد خوبی ندارد. چالشهای متعددی از قبیل اعتماد روزافزون به فناوری و دشواریهای مداوم در ارائه آموزش عمومی ارزان قیمت و با کیفیت بالا ، نیاز به تغییر در سیستم آموزش و پرورش ما را نشان می دهد ، اگر بخواهیم نیروی کار رقابتی در آینده ایجاد کنیم.

[ad_2]

خرید کتاب A Roadmap for Quality Transformation in Education : A Guide for Local Education Reform Leaders