خرید pdf کتاب A Room of One’s Own

[ad_1]

زیبایی “اتاقی از یک شخص” این است که به عنوان نمونه ای از آرامش خاطر ، که همانطور که وولف اشاره می کند ، کیفیت تعیین کننده همه هنرمندان بزرگ است. مقاله شفاف و ظریف او نه تنها به شرایط مادی لازم نوشتن ، بلکه به تسخیر خود خالق نیز اختصاص دارد. ویرجینیا وولف در مقاله خود درباره حق کار یک زن صحبت می کند. نویسنده یک داستان چند صد ساله را در نظر می گیرد که در آن زن فقط سایه ای خاموش از یک مرد بود.

[ad_2]

خرید کتاب A Room of One’s Own