خرید pdf کتاب A Room of One's Own

[ad_1]

»اگر می خواهید کتابخانه های خود را قفل کنید. اما هیچ دروازه ای ، هیچ قفلی ، هیچ پیچ و مهره ای وجود ندارد که بتوانید آزادی روح من را تنظیم کنید. “یك اتاق از خود” یكی از بزرگترین بحثها برای رهایی زنان ، به عنوان یك سلسله سخنرانیها در دانشگاه كمبریج برای دفاع از استقلال زنان آغاز شد. در این مقاله گسترده ، ویرجینیا وولف مشکلات زیادی را که زنان در آن زمان با آن روبرو بوده اند زنده کرده و راه را برای آینده ای عادلانه باز کرده است. با اشتیاق ، بصیرت و زیبایی نوشته شده ، A Room of One’s Own تور دونفر پس از گشت و گذار در بزرگترین نویسندگان قرن بیستم است.

[ad_2]

خرید کتاب A Room of One's Own