خرید pdf کتاب A Room with a Darker View : Chronicles of My Mother and Schizophrenia

[ad_1]

دختری با مسواک زدن در بیمارستان ، پارانویا ، بیماری و مراقبت از طریق لنزهای فمینیستی ، سکوت خانواده را در مورد اسکیزوفرنی مادرش می شکند. خاطرات ظریف و ثابت قدم كلر فیلیپس از مادرش ، یك وكیل آموزش دیده در آكسفورد كه در اواسط زندگی مبتلا به اسكیزوفرنیای پارانوئید تشخیص داده شد ، ایده های فعلی را در مورد بیماری روانی ، عود و بهبود و دشواری مراقبت از پدر یا مادر پیر با بیماری مزمن بیماری مورد بحث این اثر به طور پراکنده روایت می شود ، همچنین به بازتابی شگفت آور در مورد توسعه فمینیسم از روابط مادر و دختر تبدیل می شود. نویسنده شروع به گفتن این داستان در مجله Black Clock Magazine کرد ، مقاله ای که برای آن نامزدی پوش کارت و یک نام قابل توجه در بهترین مقاله های آمریکایی 2015 دریافت کرد.

[ad_2]

خرید کتاب A Room with a Darker View : Chronicles of My Mother and Schizophrenia