خرید pdf کتاب A Rose of the Ghetto – A Short Story : With a Chapter From English Humorists of To-day by J. A. Hammerton

[ad_1]

“گل سرخ از محله یهودی نشین” داستانی کوتاه از نویسنده انگلیسی اسرائیل زنگویل (1926-1864) از سال 1919 است. طرفداران و مجموعه داران اثر معروف زنگویل نباید این داستان سرگرم کننده از حومه و آداب و رسوم انگلیس را از دست دهند. زنگویل شخصیت برجسته صهیونیسم فرهنگی در قرن نوزدهم و همچنین دوست نزدیک پدر صهیونیسم سیاسی مدرن ، تئودور هرتزل بود. در زندگی بعدی او از جستجوی خانه یهودی در فلسطین خودداری کرد. بخش قابل توجهی از کارهای زنگویل بر زندگی گتو متمرکز بود و به او لقب “دیکنز گتو” را داد. این اثر کلاسیک اکنون با یک فصل مقدماتی از “طنزپردازان انگلیسی امروز” توسط JA Hammerton در نسخه جدید بازنشر شده است.

[ad_2]

خرید کتاب A Rose of the Ghetto – A Short Story : With a Chapter From English Humorists of To-day by J. A. Hammerton