خرید pdf کتاب A Scotsman's Odyssey

[ad_1]

“ادیسه یک اسکاتلندی” گزارشی هیجان انگیز از چهار دهه ماجراها و اکتشافات دریایی است که چنان زنده نوشته شده است که می توانید غبار نمک را در صورت خود احساس کنید. وقایع نگاری دریایی ایان برای همه افراد قابل ارائه است. عشق وی به قایقرانی او را به مکانهای دوردست از جزایر فارو دریای فارک تا جزایر دور افتاده Barrier Reef در استوایی استوایی کشانده است. “ادیسه اسکاتلندی” کتابی است که درباره سفرها در خیال و همچنین امواج است. این باعث تحریک دریانوردان سفر دریایی به آن سوی ساحل هایشان می شود ، خوانندگان جوان این فرصت را می گیرند تا در سفرهای Ocean Ocean Trust ، دریانوردان صندلی برای سفر به شمال اروپا و بنادر ونیز باستان در یونان و اروپا کرواسی استفاده کنند. دوستداران طبیعت از برخوردهای ایان با کوسه های درحال بازی ، دلفین ها ، نهنگ های قاتل و کوهان دار و حتی تمساح های آب شور لذت خواهند برد.

[ad_2]

خرید کتاب A Scotsman's Odyssey