خرید pdf کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America

[ad_1]

این کار انگیزه و عملکرد 403 تصرف را که بین سالهای 1994 و 2013 توسط شرکتهای چند ملیتی نوظهور (EMNC) در اروپای غربی و آمریکای شمالی انجام شده است ، تجزیه و تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که بیشتر EMNC ها برای دستیابی به دانش بالادستی و پایین دستی – مانند شرکت های هدف خود – انگیزه انجام کارهایی را دارند. علاوه بر این ، نتایج مطالعه رویدادی پایان نامه نشان می دهد که EMNC با خریدهای خود در مدت زمان کوتاهی در حوالی اعلامیه خرید ، برای سهامداران خود ارزش ایجاد می کند. این یافته به ویژه قابل توجه است زیرا مطالعات مشابه شرکتهای خریدار از کشورهای پیشرفته اغلب به این نتیجه رسیده اند که خریداران ارزش سهامدار را از بین می برند.

[ad_2]

خرید کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America