خرید pdf کتاب Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus :

[ad_1]

این کتاب ضمن بررسی طبقه بندی ، تشخیص و درمان های فعلی و نوظهور برای لوپوس اریتماتوی سیستمیک ، مقدمه ای بر اپیدمیولوژی ، علت شناسی و پاتوژنز بیماری است. لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافت سالم حمله می کند. این می تواند بر روی پوست ، مفاصل ، کلیه ها ، مغز و سایر اندام ها تأثیر بگذارد. علت اصلی بیماری به طور کامل شناخته نشده است و SLE در زنان بسیار بیشتر از مردان است. ممکن است در هر سنی ظاهر شود ، اما بیشتر در افراد بین 10 تا 50 سال دیده می شود. این دومین عنوان آدیس از رونالد اف ون ولنهوون است که قبلاً مقاله Biologics برای درمان آرتریت روماتوئید را نوشته است.

[ad_2]

خرید کتاب Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus :