خرید pdf کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :

[ad_1]

این کتاب عمده الگوریتم های بهینه سازی متا-ابتکاری و تکاملی را که نشان داده شده است در زمینه های مختلف مهندسی با موفقیت انجام می دهند ، گردآوری ، ارائه و توضیح می دهد و شامل کاربرد این الگوریتم ها برای مشکلات مهم بهینه سازی مهندسی است. علاوه بر این ، این کتاب با ارائه مروری بر تحولات و کاربردهای هر الگوریتم ، خوانندگان را به سمت مطالعه هایی که این الگوریتم ها را پیاده سازی کرده اند ، راهنمایی می کند. این کتاب برای دانشجویان است اما می تواند توسط محققان و متخصصان در زمینه بهینه سازی مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :