خرید pdf کتاب Advances in Computational Plasticity : A Book in Honour of D. Roger J. Owen

[ad_1]

این کتاب در حدود 20 فصل در مورد وضعیت تحقیق در زمینه گسترده ای از انعطاف پذیری به کمک رایانه با کاربردهایی در زمینه ساخت و مهندسی مکانیک ، فرآیندهای تشکیل ، ژئومکانیک ، تجزیه و تحلیل غیر خطی ساختاری ، مواد کامپوزیت ، بیومکانیک و تجزیه و تحلیل چند مقیاس ترکیبی است. مواد ، در میان دیگران. این فصل ها توسط رهبران جهان در زمینه های مختلف انعطاف پذیری محاسباتی نوشته شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Advances in Computational Plasticity : A Book in Honour of D. Roger J. Owen