خرید pdf کتاب Advances in Manufacturing :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مختلفی را در زمینه مواد ، ماشین آلات و فناوری مدیریت ، به ویژه در زمینه های طراحی ماشین ، مونتاژ محصول ، سیستم های اندازه گیری ، برنامه ریزی فرآیند و کنترل کیفیت پوشش می دهد. این مدرن ترین روش ها و برنامه ها و همچنین مطالعات نمونه ای را شرح می دهد. این محتوا براساس مشارکت های ارائه شده در پنجمین کنفرانس علمی و فنی بین المللی (ساخت 2017) از 24 تا 26 اکتبر 2017 در پوزنان ، لهستان است. کار مرجع جهت پژوهشگران و دست اندرکاران طراحی شده به منظور ارتقا communication ارتباط بهتر و همکاری نزدیک بین دانشگاه ها و شرکای تجاری و صنعتی آنها.

[ad_2]

خرید کتاب Advances in Manufacturing :