خرید pdf کتاب Advances in Multirate Systems :

[ad_1]

این کتاب در مورد جنبه های پیاده سازی سیستم های چند نرخی ، پیشرفت در طراحی فیلتر شکست دهانه شانه و بانک های فیلتر چند نرخه ، یک مراجعه یکجا در اختیار خوانندگان قرار می دهد. نویسندگان انواع جدیدترین برنامه ها را در زمینه هایی مانند پردازش تصویر و فیلم ، ارتباطات دیجیتال ، نرم افزار و رادیو شناختی توصیف می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Advances in Multirate Systems :