خرید pdf کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives

[ad_1]

این کتاب نتایج پس از اخراج را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به آنچه برای مهاجران و پناهجویان ناموفق پس از اخراج اتفاق می افتد ، می پردازد. اگرچه ادبیات فزاینده ای در مورد بازداشت و اخراج وجود دارد ، اما تحقیقات دانشگاهی در مورد پس از دیپورت کمیاب است. این کتاب اطلاعاتی در مورد عواقب تخلیه برای تعدیل و “ادغام مجدد” تبعید شدگان در به اصطلاح “کشور وطن” ارائه می دهد. با تغییر الگوی مهاجرت ، رویکردهای تحقیق جدید مورد نیاز است. این کتاب به ایجاد تصویری چند وجهی از جرم انگاری مهاجرت کمک می کند و زمینه تحقیقات مهاجرت را به لحاظ نظری و تجربی گسترش می دهد تا جنبه ها و رویکردهای جدیدی را در بر گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives