خرید pdf کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :

[ad_1]

این کتاب خلاصه مقالات ارائه شده در AGOP 2017 ، نهمین مدرسه تابستانی بین المللی برای اپراتورهای تجمع را جمع آوری می کند. این کنفرانس در ژوئن 2017 در Skövde (سوئد) برگزار شد. مشارکت ها شامل کارهایی از تئوری و اصول توابع جمع برای استفاده از آنها در برنامه ها است. توابع تجمع معمولاً به عنوان آن دسته از توابع تعریف می شوند که یکنواخت هستند و شرایط یکدلی را برآورده می کنند. در شرایط خاص این شرایط آرام می شود. از توابع تجمع برای همجوشی داده ها و تصمیم گیری استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع عبارتند از: میانگین ها ، هنجارهای t و کاندوم های t ، کپول ها و انتگرال های فازی (به عنوان مثال انتگرال Choquet و Sugeno).

[ad_2]

خرید کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :