خرید pdf کتاب American Hegemony after the Great Recession : A Transformation in World Order

[ad_1]

این کتاب با توصیف ظهور آمریکا به عنوان هژمون نظام سرمایه داری ، معتقد است که بزرگترین تهدید برای ثبات اقتصادی جهانی ، سیستم سیاسی دو قطبی و ناکارآمد آمریکا است ، نه رقابت خارجی از چین و اتحادیه اروپا. نویسنده به مسئله جمعیتی قابل توجه چین اشاره دارد که احتمالاً ظرفیت اقتصادی آن را تضعیف می کند. علاوه بر این ، بحران بدهی حاکمیت در اروپا ، که از نظر سیاسی یک قاره را از هم گسیخته است ، شاهدی بر وضعیت پایدار ایالات متحده به عنوان موفق ترین ملت در جهان است. توتزو معتقد است که با توجه به عواملی مانند واکنش اولیه به بحران مالی ، شکست قریب الوقوع سیستم بانکی آن ، فاجعه بحران سقف بدهی و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ، بزرگترین تهدید برای هژمونی آمریکا خود آمریکا است.

[ad_2]

خرید کتاب American Hegemony after the Great Recession : A Transformation in World Order