خرید pdf کتاب Analysis and Design of the Power-Split Device for Hybrid Systems :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر طراحی دستگاه تقسیم نیرو (PSD) دارد. این مقاله در مورد ویژگی های مصرف انرژی خودرو ، راه حل های نیاز به انرژی وسایل نقلیه هیبریدی ، تنظیمات معمولی ، اصل عملکرد و فن آوری شبیه سازی سیستم ترکیبی PSD ، یک روش طراحی پارامتری یکپارچه با چندین فاکتور و یک روش کنترل هماهنگ پویا برای سیستم ترکیبی PSD. این مقاله همچنین تجزیه و تحلیل عناصر محدود ، تجزیه و تحلیل حرارتی و بهینه سازی PSD را بر اساس مدل جایگزینی توصیف می کند ، تئوری طراحی و شبیه سازی را توضیح می دهد و نمونه های خاصی را ارائه می دهد. این یک منبع ارزشمند برای محققان و مهندسان برای درک بهتر روند طراحی PSD است.

[ad_2]

خرید کتاب Analysis and Design of the Power-Split Device for Hybrid Systems :