خرید pdf کتاب Analysis of Images, Social Networks and Texts : 6th International Conference, AIST 2017, Moscow, Russia, July 27–29, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب صورتجلسه ششمین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل تصاویر ، شبکه های اجتماعی و متون ، AIST 2017 است که در ژوئیه 2017 در مسکو ، روسیه برگزار شد. 29 مشارکت کامل و 8 مشارکت کوتاه با دقت بررسی و از 127 مقاله انتخاب شده انتخاب شد. مشارکت ها به بخش های موضوعی در مورد پردازش زبان طبیعی تقسیم می شوند. مباحث کلی تجزیه و تحلیل داده ها ؛ تجزیه و تحلیل تصاویر و فیلم ها مشکلات بهینه سازی در نمودارها و ساختارهای شبکه ؛ تجزیه و تحلیل رفتار پویا از طریق داده های رویداد. تحلیل شبکه های اجتماعی.

[ad_2]

خرید کتاب Analysis of Images, Social Networks and Texts : 6th International Conference, AIST 2017, Moscow, Russia, July 27–29, 2017, Revised Selected Papers