خرید pdf کتاب Applied Interdisciplinarity in Scholar Practitioner Programs : Narratives of Social Change

[ad_1]

این کتاب تجربیات فارغ التحصیلان اولیه برنامه DSocSci (دکتر علوم اجتماعی) در دانشگاه رویال رودز ، اولین دکترای تحقیق کاربردی کانادا را که منحصراً برای متخصصان طراحی شده است ، مورد بررسی قرار می دهد. این برنامه در پاسخ به تقاضای فزاینده ملی و بین المللی برای دانشگاهیان و پزشکان که در زمینه های حرفه ای خود پیشرو هستند و می خواهند تحقیقات و نوشتن اختصاصی را در زندگی حرفه ای خود بگنجانند ، توسعه یافت. همكاران تجربيات منحصر به فرد خود را در طراحي و انجام تحقيقاتي توصيف مي كنند كه در محدوده تحقيقات مبتني بر نظم قرار نگرفته و توسط موضوعات محلي تعيين شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Applied Interdisciplinarity in Scholar Practitioner Programs : Narratives of Social Change