خرید pdf کتاب Applied Regression Analysis for Business : Tools, Traps and Applications

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر کاربرد عملی رگرسیون در یک معادله ، ابزار آماری مفیدی را برای متخصصان تجارت فراهم می کند. نویسندگان درباره تکنیک های اقتصادسنجی معمول استفاده می کنند که در ساخت مدل های رگرسیون برای پیش بینی اقتصادی و پشتیبانی تصمیمات تجاری مفید است. بخش عمده ای از این کتاب به مشکلات و مشکلات موجود در اجرای تحلیل رگرسیون در سناریوهای دنیای واقعی می پردازد. این کتاب شامل نه فصل است که دو فصل آخر کاملاً به مطالعات موردی اختصاص دارد. فضای کسب و کار امروز با انواع داده های اقتصادی مشخص می شود. اتخاذ تصمیمات موفق تجاری در چنین شرایط غنی از داده ، به ابزارهای تحلیلی عینی نیاز دارد که بتواند روابط چندگانه بین ده ها متغیر اقتصادی را شناسایی و تعیین کند. تحلیل رگرسیون معادله ، که در این کتاب آمده است ، یکی از این ابزارها است. این کتاب یک راهنمای ارزشمند ارائه می دهد و در زمینه های مختلف تجزیه و تحلیل اقتصادی و تجاری ، از جمله بازاریابی ، مالی و مدیریت عملیات ، مرتبط است.

[ad_2]

خرید کتاب Applied Regression Analysis for Business : Tools, Traps and Applications