خرید pdf کتاب Artificial Intelligence and Natural Language : 6th Conference, AINL 2017, St. Petersburg, Russia, September 20–23, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب ارائه ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و زبان طبیعی ، AINL 2017 است که در سپتامبر 2017 در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد. 13 مقاله کامل اصلاح شده ، 4 مقاله کوتاه اصلاح شده با دقت بررسی و از 35 مقاله ارسالی انتخاب شد. مقالات به بخشهای موضوعی در زمینه تجزیه و تحلیل تعامل اجتماعی ، پردازش زبان ، استخراج اطلاعات ، محاسبات در مقیاس وب ، مورفولوژی محاسباتی و تعبیه کلمات و یادگیری ماشین تقسیم می شوند. این جلد همچنین حاوی 6 مقاله است که در وظیفه مشترک شناخت اصطلاحات روسی مشارکت دارند.

[ad_2]

خرید کتاب Artificial Intelligence and Natural Language : 6th Conference, AINL 2017, St. Petersburg, Russia, September 20–23, 2017, Revised Selected Papers