خرید pdf کتاب Arts Evaluation and Assessment : Measuring Impact in Schools and Communities

[ad_1]

؟ این کتاب به چالش هایی می پردازد که سازمان های هنری ، مدارس و م institutionsسسات جامعه محور در طراحی ارزیابی برنامه ها و اندازه گیری میزان جذابیت و تجربه هنری با آن روبرو هستند. این جلد با در اختیار داشتن مدیران اجرایی در این زمینه ، نمونه ای از ارزیابی کامل برنامه است که موسیقی ، تئاتر ، رقص ، چندرسانه ای و هنرهای تجسمی را در زمینه های مختلف ارزیابی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Arts Evaluation and Assessment : Measuring Impact in Schools and Communities