خرید pdf کتاب Asset Accounting with SAP S/4HANA

[ad_1]

تنظیم حسابداری دارایی در SAP S / 4HANA اجباری است. بنابراین جزئیات لازم برای شروع را دریافت کنید! از ساختاری که کلیه حسابداری دارایی بر اساس آن بنا شده است ، شروع کنید و از ساختارهای سازمانی و داده های اصلی شروع کنید. از آنجا ، شما بر جذب و بازنشستگی دارایی حیاتی ، استهلاک ، صورتهای مالی ، گزارشگری و موارد دیگر تسلط خواهید یافت. سرانجام ، شما می آموزید که چگونه داده های دارایی قدیمی خود را از SAP ERP به SAP S / 4HANA منتقل کنید. این راهنما هم SAP GUI و هم SAP Fiori را پوشش می دهد و همه را دارد!

[ad_2]

خرید کتاب Asset Accounting with SAP S/4HANA