خرید pdf کتاب Asylum for Sale : Profit and Protest in the Migration Industry

[ad_1]

پناهندگی برای فروش: سود و اعتراض در صنعت مهاجرت ، رژیم جهانی پناهندگی را از طریق مقاله ، آثار هنری ، عکس ، اینفوگرافی و تصاویر به عنوان صنعتی می داند که با فعالیت های سودآور مشخص می شود. این یک دیدگاه تازه و کاملاً اصلی با به چالش کشیدن خوانندگان برای فراتر رفتن از س ofالات مربوط به تعهدات قانونی ، اخلاقی و انسانی است که بر بحث های عمومی در مورد پناهجویان مسلط است. در برجسته سازی اعتراض و سود ، پناهندگی برای فروش تعادل اساسی بین تجزیه و تحلیل انتقادی و راه حل های پیشنهادی برای مقاومت و تغییر شکل در هنجارهای فعلی و نوظهور مهاجرت ایجاد می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Asylum for Sale : Profit and Protest in the Migration Industry