خرید pdf کتاب Atlas of Bullous Diseases

[ad_1]

بیماری های تورمی یا وزیکولار پوست گروه بسیار متفاوتی از بیماری های پوستی است که باید از بیماری های ناخوشایند اما درمان بسیار آسان تا بیماری های تهدید کننده زندگی باشد. بسیاری از اکتشافات جالب در مورد برخی از این شرایط در مناطق دیگر صورت گرفته است که متخصصان پوست باید از آنها آگاهی کامل داشته باشند. این متن کاملاً مصور از پیشگامان جهان در تحقیق و درمان برخی از این بیماری ها در تعیین معیارهای تشخیص و مدیریت بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Atlas of Bullous Diseases