خرید pdf کتاب Atlas of Sexually Transmitted Diseases : Clinical Aspects and Differential Diagnosis

[ad_1]

اطلس بیماریهای مقاربتی و تشخیص افتراقی یک دوره کامل از طریق بیماریهای بزرگ جنسی است. این اطلس با حدود 1000 عدد بر روی مشخصات خاص هر یک از این بیماری ها و جنبه های مربوطه برای تشخیص افتراقی مناسب تمرکز دارد. این مقاله توسط پزشکان با دانش تخصصی عمیق نوشته شده است و یک گزارش کاملاً جامع را ارائه می دهد. در طول کتاب ، خواننده به صدها تصویر مربوط به بیماری های عمده منتقله از راه جنسی دسترسی خواهد داشت. هر فصل به یک بیماری متفاوت نزدیک می شود و نوع وسیعی از تصاویر را ارائه می دهد زیرا یک منظر میکروسکوپی در مورد کلاسیک ترین ضایعات و ویژگی های دستگاه تناسلی وجود دارد ، همچنین با در نظر گرفتن تظاهرات سیستمیک هر شکل با یک افسانه توصیفی و آموزنده ارائه شده است که تمام اطلاعات مربوط به آن را در اختیار خواننده قرار می دهد. علاوه بر این ، هر فصل با یک متن توضیحی و مقدماتی آغاز می شود که جنبه های مهم بیماری مانند اتیو پاتوژنز را نشان می دهد. تظاهرات بالینی تشخیص بالینی ، آزمایشگاهی و افتراقی ؛ درمان و پیشگیری

[ad_2]

خرید کتاب Atlas of Sexually Transmitted Diseases : Clinical Aspects and Differential Diagnosis