خرید pdf کتاب Au bonheur des Tours

[ad_1]

چرا در مورد برج ها می توان نوشت؟ برای توصیف نحوه زندگی در آنجا ، به سخنان ساکنان آن و بایگانی ها مراجعه می کنیم. طرح سوال از محله و روابطی که یک بلندمرتبه ایجاد می کند ، متناقض است اگر بدانیم انتقاد از ساختمانهای بزرگ پس از جنگ چیست و جامعه شناسان در مورد “روستاهای مرتفع” کم می نویسند. زندگی در یک برج ، مصاحبه با معماری که 50 سال پیش آن را ساخته است ، شرح معماری آن و محله و همچنین خواندن رمان هایی در مورد شهرهای وحشتناک و برج های دیوانه آنها به این کار دامن می زند. همچنین بحث در مورد موضوعات اصلی جامعه شناسی شهری مانند کمک های مالی ، کمک های متقابل و همبستگی وجود دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Au bonheur des Tours