خرید pdf کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action

[ad_1]

مأموران گمرک چه کسانی هستند؟ آداب و رسوم چگونه سازمان یافته و چگونه کار می کنند؟ در اینجا س questionsالات زیادی وجود دارد که نویسنده با کمک تجربه شغلی خود به آنها پاسخ می دهد. این امر نظر دوسویه مردم گمرک را برجسته می کند ، مبانی آن را تجزیه و تحلیل می کند و مسئله فساد را که اغلب با تصویر افسر گمرک مرتبط است ، نادیده نمی گیرد. نویسنده با بودجه بندی گمرکی در کشورهای در حال توسعه ، 9 حوزه فعالیت برای مدیران خدمات گمرکی را شناسایی می کند که به همان اندازه چالش برانگیز هستند و احتمالاً باعث بهبود مدیریت خدمات می شوند.

[ad_2]

خرید کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action