خرید pdf کتاب Au rythme des voix : Nouvelles et récits

[ad_1]

چگونه مردم علاقه زیادی به داستان نویسی و نوشتن پیدا کردند؟ آیا این می تواند تأثیر یک طلسم یا محصول یک تجربه زیسته باشد؟ برای ریتم صداها ، مجموعه ای از داستان ها و داستان های کوتاه وجود دارد که سعی می کنند به این سوال در پس زمینه پاسخ دهند. صداهای شخصی و غیرشخصی شکل می گیرد و باتوم را برای گفتن یا مراقبه ، به خواب رفتن افراد و اندیشیدن در مورد موضوعاتی مانند آزادی ، عدالت ، خانه ، سیاست ، دین ، ​​عشق … می گذارد. این نوشته ها از نظر ادبی و فلسفی دارای طول های مختلف هستند و در فضای تاریخ ترکیب می شوند تا تب آنها را منتقل کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Au rythme des voix : Nouvelles et récits