خرید pdf کتاب Auf der Suche nach der Blauen Blume

[ad_1]

ابرهارد کوبل (تاسک) پیش از سال 1933 یک رهبر جوانان با استعداد هنری و با نفوذ بود. او با انجمن جوانان آوانگارد خود dj.1.11 موج سوم جنبش جوانان را برانگیخت. این هنرمند بازرگانی آموزش دیده به دو اختراع دست یافت که امروزه نیز گسترده است: او ژاکت پسران را طراحی کرد ، معروف به “جوجا” و بوندیسچه کوهته را ساخت. وی همچنین لاپلند را به مقصدی برای جوانان مشتاق تبدیل کرد ، آهنگ “About my home spring” را ایجاد کرد و اخلاق تسخیر خود را فرموله کرد. با عبور از “انحرافات بزرگ” خود از هوادار هیتلر به کمونیست و تاکتیک های خود در سال 1933 ، گرگ و میش تبدیل به یک چهره بحث برانگیز در تاریخ معاصر شد.

[ad_2]

خرید کتاب Auf der Suche nach der Blauen Blume