خرید pdf کتاب Augenschön Das Herz der Zeit (Band 3)

[ad_1]

“بیایید برویم؟” “بیایید پرواز کنیم.” همراه با اطلس ، لوسی از سفر طولانی در طول زمان ضعیف و دلشکسته برمی گردد – سرانجام در اختیار قلب زمان. اما استراحت دور از ذهن است. جنگ تهدیدآمیز با موجودات شبانه ، آماده سازی و قدرت دقیق هر یک از آرایشگران چشم را می طلبد. خوشبختانه ، آنها پشتیبانی قول داده شده را از موجودات حلقه دیگر دریافت می کنند و سپس یک مهمان شگفت آور ظاهر می شود … اما در عین حال یک خائن قاتل به شیطنت در صف زیبایی ها می رسد و در نهایت مبارزه بی رحمانه با موجودات شبانه آغاز می شود ، که در آن نیز بسیاری از آنها مرگ را پیدا می کنند … قلب زمان آخرین حجم از سه گانه فانتزی شهری عاشقانه سفر در زمان اوگنشون است و به عنوان شومیز و کتاب الکترونیکی برای گروه سنی 12 تا 99 سال در دسترس است.

[ad_2]

خرید کتاب Augenschön Das Herz der Zeit (Band 3)