خرید pdf کتاب Augustine : Earlier Writings

[ad_1]

اینها نوشته های آگوستین از زمان گرویدن به مسیحیت در سال 386 تا انتصاب وی به عنوان اسقف هیپو در 395-396 است. این کتاب شامل هشت رساله مهم از این دوره است که در آن موضع مسیحی آگوستین تدوین شده است. هر مقاله با مقدمه ای مختصر و بررسی آگوستین از رساله همراه است. کتابخانه کلاسیک مسیحی که مدت زیادی به دلیل کیفیت ترجمه ها ، مقدمه ها ، توضیحات و فهرست هایش مشهور بود ، ترجمه های مدرن انگلیسی برخی از مهمترین متون کلامی مسیحی در تاریخ را به دانشمندان و دانشجویان ارائه می دهد. از طریق این آثار ، هرکدام قبل از پایان قرن شانزدهم نوشته شده است ، خوانندگان معاصر می توانند ایده هایی را که در طول قرن ها الهیات مسیحی و کلیسا را ​​شکل داده اند ، درک کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Augustine : Earlier Writings