خرید pdf کتاب Aus gutem Holz : Vom Schnitzen im Erzgebirge – Ein historischer Abriss

[ad_1]

Erzgebirge برای قرن ها مرکز طراحی چوب هنری بوده است. علاوه بر هنر تراشکاری ، هنر کنده کاری احتمالاً مهمترین شکل طراحی است. در این کتاب ، پیتر روچهاوس خواننده را به سفری سرگرم کننده در طول تاریخ هنر کنده کاری در کوههای سنگ معدن می برد – از همان آغاز در قرن شانزدهم به مدارس و انجمن های بزرگ حجاری قرن نوزدهم و قرن بیستم تا پروژه های بلند پروازانه امروز. علاوه بر مهمترین مجسمه سازان و منبت کاران چوب ، آثار برجسته و نقوش محبوب ارائه شده است. این انتشار با تعداد زیادی تصویر و تصویر گردآوری شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Aus gutem Holz : Vom Schnitzen im Erzgebirge – Ein historischer Abriss