خرید pdf کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives

[ad_1]

این کتاب دو محور از دست رفته تحقیقات معتبر رهبری را برجسته می کند: دیدگاه های بین المللی و پیروان. مفهوم “اصالت” از زمان فلسفه یونان رواج داشته است ، اما تنها در دهه 1990 بود که دانشمندان رهبری شروع به مطالعه جدی موضوع رهبری اصیل کردند. این مجموعه جدید تحقیقات تجربی و مشارکت های نظری را گرد هم آورده است تا دیدگاه های زیر را در مورد رهبری معتبر در سراسر جهان ارائه دهد. این کتاب مباحثی مانند عزت نفس مدیریتی ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری متمرکز و پیروی از آن و رفتارهای غیراخلاقی را شامل می شود و شامل پیش گفتاری از ویلیام ال گاردنر ، یکی از محققان اصلی رهبری اصیل است.

[ad_2]

خرید کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives