خرید pdf کتاب Authoritarian Legality in Asia : Formation, Development and Transition

[ad_1]

گروهی از کشورهای آسیایی به قانونی بودن اقتدارگرا معروف هستند و همزمان رشد اقتصادی چشمگیری داشته اند. چرا یک رژیم اقتدارگرا باید سطوح قابل توجهی از قانونی بودن را جستجو کند یا تحمل کند ، و چگونه چنین قانونی در آسیا امکان پذیر شده است؟ آیا هرگز می توان به نظامی لیبرال و دموکراتیک منتقل شد و اگر چنین است ، چه نوع مبارزاتی پس از گذار احتمالاً رخ می دهد؟ این کتاب تجربه های گذشته و فعلی را در چین ، هنگ کنگ ، کره جنوبی ، ژاپن ، تایوان ، سنگاپور و ویتنام مقایسه می کند و یک چارچوب مقایسه ای را برای خوانندگان فراهم می کند تا با مفهوم ارتدوکس لیبرال دموکراسی و حاکمیت قانون وارد گفتگوی نظری شوند.

[ad_2]

خرید کتاب Authoritarian Legality in Asia : Formation, Development and Transition